ПОСЛОВИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

 

ДИРЕКТОР- СРЂАН САВИЋ

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ- ЈАСМИНА МИХАЈЛОВИЋ

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ – ВУКАШИН МАРКОВИЋ

САРАДНИК ЗА ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНУ МЕДИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ И ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-ДРАГАНА ЋОРЂЕВИЋ

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ – МАРИНА СТРНАД

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ – НАТАША РИСТИЋ

 

РЕДАКЦИЈА ОСНОВНИХ ПРОГРАМА

ГЛАВНИ УРЕДНИК РЕДАКЦИЈЕ ОСНОВНИХ ПРОГРАМА – ГОРАН СТАНКОВИЋ

УРЕДНИК ЛИКОВНОГ ПРОГРАМА – НИКОЛА МИЛОВАНОВИЋ

УРЕДНИК МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА – ВЕСНА БРАТИЋ

УРЕДНИК ФИЛМСКОГ И ВИДЕО ПРОГРАМА – ДЕЈАН ДАБИЋ

УРЕДНИК ПОЗОРИШНОГ И ДРАМСКОГ ПРОГРАМА – ЉИЉАНА МИЛАНОВИЋ

УРЕДНИК ТРИБИНСКОГ ПРОГРАМА – МИРОСЛАВА ТОМАНОВИЋ

УРЕДНИК КЊИЖЕВНОГ ПРОГРАМА – МИЛЕНА МИШИЋ ФИЛИПОВИЋ

 

РЕДАКЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

ГЛАВНИ УРЕДНИК РЕДАКЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

УРЕДНИК АМАТЕРСКИХ КЊИЖЕВНИХ И ДЕЧИЈИХ ПРОГРАМА – МАЈА НИКОЛИЋ

 

СЛУЖБА ОРГАНИЗАТОРА

ШЕФ СЛУЖБЕ ОРГАНИЗАТОРА И ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОР ЈАВНИХ ГРАДСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА – САША РИСТИЋ

 

РЕДАКЦИЈА ИЗДАВАШТВА

ГЛАВНИ УРЕДНИК РЕДАКЦИЈЕ ИЗДАВАШТВА – ВЕРИЦА НОВАКОВ

УРЕДНИК ЧАСОПИСА „ГРАДИНА“  И ОРГАНИЗАТОР КЊИЖЕВНИХ И ДРУГИХ ПРОМОЦИЈА У РЕДАКЦИЈИ ИЗДАВАШТВА , САРАДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ – ЗОРАН ПЕШИЋ

УРЕДНИК ФИЛМСКИХ ИЗДАЊА И ФИЛМСКОГ ЧАСОПИСА „ФИЛАЖ“ – СРЂАН САВИЋ

УРЕДНИК БЕЛЕТРИСТИКЕ – ЗОРАН ЋИРИЋ

 

ГАЛЕРИЈА – ЛЕГАТ БРАНКЕ ЂОРЂЕВИЋ

ВОДИЧ У ЛЕГАТУ – ЉИЉАНА ЈЕВТИЋ

 

КЊИЖАРА НКЦ-а

ПОСЛОВОЂА – ЈЕЛЕНА ВАСКОВИЋ