Нишки културни центар - Библиотека Елдорадо

Уредник Зоран Ћирић

Марко Стојановић

прво издање, 2017.

формат Б5, страна 288

ISBN 978-86-6101-134-4

Приредио Дејан Дабић

прво издање, 2013.

формат Б5, страна 151

ISBN 978-86-6101-083-5

Дејан Дабић

седам телевизијских разговора о филму

прво издање, 2008.

формат Б5, страна 145

ISBN 978-86-83505-88-3

Срђан Савић

прво издање, 2007.

формат А5, страна 131

ISBN 978- 86-83505-67-8

Динко Туцаковић

прво издање, 2011.

формат Б5, страна 143

ISBN 978-86-6101-026-2

Ана Далеоре

прво издање, 2008.

формат А4, страна 103

ISBN 978-86-83505-84-5

Марко Стојановић

прво издање, 2008.

формат Б5, страна 121

ISBN 978-86-83505-86-9

Иван Растегорац

прво издање, 2010.

формат Б5, страна 253

ISBN 978-86-6101-011-8

Бранислав Милтојевић

О фикцијском ескапизму холивудског ратног филма

прво издање, 2003.

формат А5, страна 277

ISBN 978-86-83505-13-8

Дејан Огњановић

српски филм страве

прво издање, 2007.

формат Б5, страна 204

ISBN 978-86-83505-55-5

Приредио Радослав Лазић

прво издање, 2009.

формат Б5, страна 160

ISBN 978-86-84283-25-4

Дејан Петровић

збирка филмских текстова

прво издање, 2014.

формат А5, страна 299

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис