Нишки културни центар - Библиотека Трагачи

Уредник Зоран Ћирић

Библиотека „Трагачи“ слави субверзију као свети принцип књижевне акције који омогућава да се пређе граница доброг укуса зарад врхунског задовољства оваплоћеног у порочном братству писца и читаоца. Раскринкати и поништити поделу књижевности на високу и ниску, елитну и популарну – мисија је ове библиотеке.

Крста Поповски

прво издање, 2017.

формат А5, страна 172

ISBN 978-86-6101-140-5

Велибор Петковић

прво издање, 2016.

формат А5, страна 204

ISBN 978-86-6101-127-6

Горан Стојановић

прво издање, 2015.

формат А5, страна 104

978-86-6101-109-2

Вуду Попај

прво издање, 2012.

формат А5, страна 262

ISBN 978-86-6101-070-5

Иван Потић

прво издање, 2017.

формат А5, страна 165

ISBN 978-86-6101-138-2

Каја Панчић

прво издање, 2016.

формат А5, страна 94

ISBN 978-86-6101-131-3

Драган Костић

прво издање, 2009.

формат А5, страна 145

ISBN  978-86-83505-90-6

Горан Живковић

упутство за гашење пожара, песме

прво издање, 2012.

формат А5, страна 101

ISBN 978-86-6101-061-3

Душан Крстић

прво издање, 2017.

формат А5, страна 170

ISBN 978-86-6101-139-9

Миодраг Петровић

прво издање, 2016.

формат А5, страна 270

978-86-6101-133-7

Светлана Томић

прво издање,2008.

формат А5, страна 98

ISBN 978-86-83505-791

Константин Келеш

прво издање, 2012.

формат А5, страна 158

ISBN 978-86-6101-056-9

Христо Петрески

превод са македонског Данијела Костадиновић

прво издање, 2016.

формат А5, страна 121

Оливер Вељковић

прво издање, 2015.

формат А5, страна 318

978-86-6101-108-1

Марјан Тодоровић

компилација стихованих монолога, песме,

прво издање, 2012.

формат А5, страна 118.

ISBN 978-86-6101-077-4

Милутин Петровић

скица политичке философије

друго издање, 2011.

формат А5, страна 299

ISBN 978-86-6101-054-5

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис