Нишки културни центар - Библиотека Вертикала

Уредник Зоран Ћирић

 Библиотека „Вертикала“ открива нове хијерархије у васколиком духовном поретку, развијајући смелу слутњу о постојању система у природној анархији уметничке креације. Вазда превртљива вечност, коју призива лепа књижевост, сваки вредносни суд дефинише као флуид саткан од фасцинације и сумње. Исписивањем параметара паралелне стварности, сагледане кроз тачку пресека замишљеног и одсањаног, остварује се врховни наум; ширење маневарског простора – како за професионалне тумаче, тако и за обичне, простодушне читаоце.

Драгослав Б. Петровић

прво издање, 2016.

формат B5, страна 370

978-86-6101-121-4

Иван Цветановић

2012, I издање,

формат А5, 171 стр.

ISBN 978-86-6101-078-1

Никола Тодоровић

водич кроз строгу удобност микрокосмоса, бревијар

2011, I издање,

формат А5, 286 стр.

ISBN 978-86-6101-051-4

Дејан Милутиновић

прво издање, 2016.

формат B5, страна 370

978-86-6101-121-4

Тања Трашевић

о Хазардском речнику Милорада Павића

2003, I издање,

формат А5, 119 стр.

ISBN 86-83505-10-3

Миодраг Анђелковић

скице за божанствену доколицу

2011, I издање,

формат 21 цм, 132 стр.

ISBN 978-86-6101-047-7

Никола Божиловић

социологија музичких поткултура

2009, I издање, формат А5, 193 стр.

ISBN 978-86-6101-004-0

Владислава Бура-Вујисић

приказ књижевног дела

2006, I издање,

формат А5, 87 стр.

ISBN 86-83505-52-9

Иванка Косанић

критике, огледи, записи

2011, I издање,

формат А5, 239 стр.

ISBN 978-86-6101- 024-8 

Михајло Антовић

2009, I издање, формат Б5, 294 стр.

ISBN 978-86-6101-001-9

изазови социологије религије

приредио Драгољуб Б. Ђорђевић

2007, I издање,

формат А5, 236 стр.

ISBN 978-86-83505-59-3

Душан Стојковић

критика о поезији Мирослава Тодоровића

2010, I издање,

формат А5, 361 стр.

ISBN 978-86-6101-021-7

Снежана Милојевић

2008, I издање, формат А5, 209 стр.

ISBN 978-86-83505-82-1

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис