Нишки културни центар - Позоришни и драмски програм

Позоришни и драмски програм се остварује и развија у неколико основних праваца.

  • Организација гостовања значајних, код публике и критике добро прихваћених и награђиваних позоришних представа из домаћих позоришних средина и, према могућностима, из иностранства.
  • Продукција нових представа, самостално или у сарадњи са другим позоришним сценама из наше земље.
  • Представљање српских позоришта и позоришних пројеката, предавања из области позоришне уметности, мастер-класе, округли столови, разговори са познатим позоришним уметницима или други облици едукативног деловања.
  • Организација промоције нових издања у области драмске литературе, књижевне вечери са угледним драмским писцима, као и промоције стручних часописа, посвећених позоришној уметности.

У циклусу „Сцена и други медији“ представљају се односи између позоришне и других уметности, кроз пројекције позоришних представа на филму, представљања ликовних уметности у креирању визуелног изгледа позоришних представа (изложбе костима, сценографије итд.), преслушавања музике (са коментарима) употребљене у позоришту итд.

Уредница Позоришног и драмског програма: Љиљана Милановић

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис